Privaatsuspoliitika
1 Sep 2015

Privaatsuspoliitika

  1. Me soovime, et meie kliendid võiksid rahulikult kasutada meie koduleht ja teha autorenti reservatsioone, sellepärast me kaitseme hoolikalt informatsiooni me kogume.
  2. Me ei jaga informatsiooni kolmandatega isukutega. Pooled kohustavad mitte avaldada kolmandatele isikutele käesoleva lepingu tingimusi ja muu informatsiooni mis nad said käesoleva lepingu täitmise jooksul, välja arvatud juhtudel, kui see on nõutud kooskõlas kohaldava seadusandlusega või riigiorganite seadusjärgse nõue alusel, kui nad tegutsevad kooskõlas oma volitustega.
  3. Comfy Choice on ohutu ja turvaline keskkond. Meie süsteemid on konfigureeritud niimoodi, et nad võivad andmeid krüpteerida lisaks, sellele meil on samuti olemas standardsed tulemüürid. Kui saadate meile isikuandmeid internetis, kõik andmed on kaitstud SSL, et tagada ohutu keskkond.
  4. Vastavalt Eesti ja Euroopa andmekaitse seadusi,me kasutame kõik vajalikud toimingud, et vältida volitamata juurdepääsu ja kuritarvitada isikuandmeid.
  5. Me kasutame spetsialseid äri süsteeme ja menetlusi teie isikuandmete kaistetamise jaoks. Samuti kasutame turvameetmed ja tehnilisi ja füüsilisi piiranguid juurdepääsu ja kasutamise isikuandmeid meie serverites. Lisaks ainult volitatud isikud saavad selle andmetega töötada.
  6. Igakord, kui te kasutate ona pangakaardi meie veebilehel Secure Server tehnoloogia kaitseb teid.
  7. Kõik meie töötajad allakirjutavad mitteavaldamise lepingut.
  8. Käesoleva lepingu sõlmimisega Üürnik annab oma nõusoleku Üürileandjale käesoleva lepingu täitmise jooksul saadud informatsiooni hoidmiseks.
  9. Konfidentsiaalsus sätted jäävad kehtima 1 aasta jooksul pärast käesoleva lepingu kehtivuse lõppemist.